RSS Facebook

Karta stavby 

Nové krematorium

 
U Krematoria 5 | Ústí nad Labem - Střekov (Kamenný Vrch) 1571
Waldweg
Spoluautor:
Petr Suske
Spoluautor:
Jiří Louda - (Konstruktiva Praha)
Účel stavby:
Funerální stavba
Výstavba:
1986
Sloh:
modernismus, materiálová estetika
O stavbě

Pietu míst potrhují jednoduché tvary a barva budov, které krematorium tvoří.

Zmínka

Synková, Veronika; Užité umění v architektuře města Ústí nad Labem, str. 87, 88 a str. přílohy XXVII., FF UJEP KHI, KHR - stavební historie, 2008, vedoucí práce Petr Urlich (odtud info o autorství P. Suskeho)

Literatura

Svobodová, Markéta; Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století; Artefactum a ÚDU AVČR, Praha, 2013; str. 139n

Web

Stránky krematoria

[IMG]

vstup do krematoria

Foto: Jan Vaca 05/2009