RSS Facebook

Karta stavby 

Etážovka továrny Carl Wolfrum

 
Textilní 4 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 3403
Payerstraße
Autor:
Bruno Bauer
Účel stavby:
Průmyslová stavba
Výstavba:
1909 - 1911
Sloh:
klasicizující expresionismus
Historický název:
Vlnola
O stavbě

Textilní továrna Carla Wolfruma byla založena v roce 1843. V Ústí nad Labem sídlila v několika domech. Například v roce 1887 si průmyslník nechal postavit novou tkalcovnu v dnešní ulici Na Luhách. Skeletová železobetonová budova v Textilní ulici vznikla v období po I. světové válce.

LIteratura

Beran L. a Valchářová V. ed.; Průmyslové dědictví Ústeckého kraje - mapování a revitalizace; sborník konference / Ústí nad Labem 19. 6. - 20. 6. 2008; ČVUT, VPCD, Praha, 2008; str. 82

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

[IMG]

štít budovy

Foto: Jan Vaca 12/2009

[IMG]

pohled z ulice

Foto: Jan Vaca 12/2009

[IMG]

vstup do areálu

Foto: Jan Vaca 12/2009

[IMG]

detail hlavy

Foto: Jan Vaca 04/2009