RSS Facebook

Karta stavby 

Bytový dům v Moskevské a Londýnské ul.

 
Moskevská 50 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 2297
Kaiser Franz Josef Strasse (1888-1919), Theodor Körner Strasse (1919-1933), Theodora Körnera (1933-1938), Theodor Körnersstrasse (1938-1945)
Autor:
Alena Šrámková - (Státní projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1954 - 1955
Sloh:
sorela, socialistický realismus
O stavbě

Obytný dům postavila Alena Šrámková po svém příchodu od ústeckého Stavoprojektu v polovině 50. let minulého století. Dominantní prvek jinak jednoduše řešeného domu tvoří balkony vystrčené do křižovatky ulic Moskevská a Londýnská.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Švácha, Rostislav; Jan Šrámek - Alena Šrámková; in: Umění, roč. XXXIII; Ústav teorie a dějin umění ČSAV v Akademii, Praha, 1985

[IMG]

fotografie současného stavu - po zateplení

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

fotografie průčelí

Foto: Matěj Páral

[IMG]

dobová fotografie

Schaufler J., Hejl F.; Ústí nad Labem ve fotografii; Severočeské krajské nakladatelství, Liberec, 1961; obr. 9

[IMG]

detail balkónu

Foto: Jan Vaca 02/2008