RSS Facebook

Karta stavby 

Kaple Nejsvětějšího srdce Ježíšova

 
Velké Březno
Autor:
Ernst Fleischer
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1892 - 1893
Sloh:
historizující romantismus
Historický název:
kaple Božského Srdce Páně
O stavbě

Dnes již neexistující kaple stála v parku u nového velkobřezenského zámku. Postavit ji nechala hraběnka Olga Chotková. Vysvěcení kaple proběhlo 18. března 1893. Ještě v 50. letech minulého století byla opravena. V srpnu 1965 ale nechaly úřady kapli uzavřít, protože prý do ní zatékalo. Na opravu bylo potřeba 30 tisíc korun, ty se ale nenašly a tak byla budova zbourána. Je paradoxní, že podle dostupných údajů vyšla demolice na zhruba 300 tisíc korun.

Kde stavba stála

Mapy.cz

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=12623257&action=element&presenter=ElementsResults

Poškozené a zničené kostely a kaple:
www.kostely.tnet.cz

Severní polabí (ukp98):
www.ukp98.cz

[IMG]

historická fotografie

http://www.velke-brezno.cz/foto_ukaz_foto.php?id=1008

[IMG]

historická fotografie

Archiv Jana Vaci

[IMG]

celkový pohled na Velké Březno s kaplí

http://akon.onb.ac.at/#center=u31btetfp8fy&zoom=11&id=AKON_AK040_300