RSS Facebook

Karta stavby 

Vila v Dolních Zálezlech

 
Na vyhlídce | Dolní Zálezly 163
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1930 - 1938
Sloh:
funkcionalismus, expresionismus
O stavbě

Datace je pouze odhadem, vila pochází dle tvarosloví s jistotou z 30. let 20. stol. Z leteckého snímku z r. 1938 je patrné, že stavba již existuje. Původní plány nebyly dohledány, stavební spisy obce Dolní Zálezly jsou nezvěstné.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 445 (malé heslo - X 022)

[IMG]

fotografie stavu v nultých letech 21. stol.

Foto: Matěj Páral 07/2006