RSS Facebook

Karta stavby 

Magistrát

 
Velká Hradební 8a | Ústí nad Labem - centrum (Vnitřní Město) 2336
Maternistrasse (1850-1933), Meternova - Maternistrasse (1933-1938), Maternistraße (1938-1945), Maternova (1945-194?)
Autor:
Jan Gabriel - (Státní projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Jiří Fojt - (Státní projektový ústav Ústí n. L.)
Spoluautor:
Jiří Nenadál - (Státní projektový ústav Ústí n. L.)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1956 - 1961
Sloh:
měkký modernismus, brusel
Aktuální název:
Magistrát města Ústí n. L.
Historický název:
Krajský národní výbor
O stavbě

Lidické náměstí bylo silně poškozeno při bombardování v roce 1945. Poškozené budovy byly strženy. Uzavřenou podobu získalo náměstí znovu až na začátku 60. let. Jednou z nových staveb byl i Krajský národní výbor (KNV) postavený v tehdy progresivním stylu, později nazvaném "bruselský". Jeho projekt pochází již z roku 1956.

Ještě předtím, v letech 1947 a 1949, vzniklo několik návrhů, jak plochu po původní zástavbě vyplnit - třeba ten od Josefa Hrubého a o dva roky později koncept Václava Hilského. Některé motivy (zasedací sál nad vstupem), zdá se, autoři KNV přejali. Čelní stěna vně zasedací síně v ose průčelí byla doplněna kovovým reliéfem Evy Kmentové a Olbrama Zoubka, který vznikl v letech 1960-65, sejmut byl v r. 1993. Pozoruhodnou paralelou je utváření nároží fasády zasedacího sálu a jeho možný předobraz v barokně rozbíhajících se svislicích bočních rizalitů průčelí protilehlé budovy divadla.

Dnes sídlí v budově Magistrát města Ústí nad Labem. Budova je dnes jedinou stavbou z druhé poloviny 20. století v Ústí n. L., zapsanou do seznamu kulturních nemovitých památek, byla zapsána paradoxně hned po dostavbě, nicméně její kvality se navzdory politickým vlnám potvrdily, a dnes je to vlastně dobře, je tak snad lépe chráněna před plošnou devastací třeba i dobře míněné rekonstrukce.

Možné předobrazy

kino Stella v Dublinu - arch. R. H. Dowling (1955)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

Architektura ČSR; č. 5-6, roč. XVIII, 1959, str. 323 (Deset let československé architektury, výstava při I. sjezdu Svazu architektů ČSR v roce 1959, autor projektu výstavy L. Hanf)

Literatura

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 477 (malé heslo - Z 041)

Odkazy

Ústecký magistrát porušil zákon o památkové péči (8. 2. 2007):
www.archiweb.cz

Výskyty v jiných databázích

Památkový katalog:
pamatkovykatalog.cz?element=12208293&action=element&presenter=ElementsResults

Dějiny města Ústí nad Labem:
www.usti-nl.cz

Architecture Week:
www.architectureweek.cz

A489:
www.a489.cz

[IMG]

současná podoba

Foto: Jan Vaca 01/2005

[IMG]

fotografie současného stavu - pohled z Velké Hradební ulice

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

historická fotografie - 60. léta

Archiv Jana Vaci

[IMG]

pohled na Lidické náměstí - 70. léta

Severní Čechy, Severočeské nakladatelství, 1975

[IMG]

perspektivní kresba

časopis Architektura ČSR

[IMG]

půdorys 1. patra

časopis Architektura ČSR

[IMG]

půdorys přízemí

časopis Architektura ČSR

[IMG]

řez domem

časopis Architektura ČSR

[IMG]

článek z časopisu Architektura ČSR

časopis Architektura ČSR

[IMG]

fotografie z roku 1959 zachycující stavbu budovy

Muzeum města Ústí nad Labem

[IMG]

původní podoba Lidického náměstí - pohled k dnešnímu Magistrátu

Archiv Jana Vaci