RSS Facebook

Karta stavby 

Regulační plán čtvrti Klíše

 
Ústí nad Labem - Klíše a centrum (Nové Město)
Autor:
Johann Hubatschek
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1902
O stavbě
Paralely

To-morrow: A Peaceful Path to Real Reform - Ebenezer Howard (1898)

Garden Cities of To-morrow - Ebenezer Howard (1902)

Literatura

Lodgman Rudolf, Stein Erwin ed.; Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper Band: 3 Aussig; Berlin, 1929; str.

[IMG]

fotografie originálního tisku

Foto: Pavel Prouza, zdroj: Archiv města Ústí n. L.

[IMG]

scan plánu publikovaného v knize

Lodgman Rudolf, Stein Erwin ed.; Die sudetendeutschen Selbstverwaltungskörper Band: 3 Aussig; Berlin, 1929

[IMG]

současný stav

http://mapy.cz/#x=14.020492&y=50.664169&z=14&l=15&c=2-8-3-15-25-H