RSS Facebook

Karta stavby 

Dům Scheckental s kavárnou Savoy

 
Pařížská 20 | Ústí nad Labem - centrum (Nové Město) 227
Schmeykalstraße
Autor:
Josef Fischer
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1931
Sloh:
krystalický expresionismus, konstruktivismus, funkcionalismus, art déco
Aktuální název:
Raiffeisenbank
Historický název:
Pražská úvěrní banka a hostinec Zum Scheckental
O stavbě

Výrazný nárožní dům s krystalickým navršením hmot. Vznikl přestavbou původních dvou domů, nový charakter mu vtiskl dle razítek na plánech stavitel Josef Fischer, dle použitého tvarosloví (okna s cihlami přes roh) lze spekulovat, zda není autorem návrhu arch. Illing, nebo sám investor Ing. Josef Hieke. V povysunutém patře byla známá ústecká kavárna Savoy.

Možné předobrazy

Svatební věž v Darmstadtu - arch. J. M. Olbrich (1908)

Paralely

Nájemní dům dr. Krupce v Žilině - arch. Ž. V. Wertheimer

Kde dům najdete

Mapy.cz

Literatura

Páral, Matěj; Dům Scheckental s kavárnou Savoy; 2008; dostupné na MIS - Metainformační systém Národního památkového ústavu - text a obrazová část

Švácha Rostislav, Kohout Michal (ed.); Česká republika - moderní architektura, díl Čechy (průvodce); Zlatý řez, Praha, 2014; str. 475 (malé heslo - Z 024)

Odkazy

Paláce rostly jako důkaz hojnosti. S úpadkem ale ztratily svůj lesk:
www.e15.cz

Výskyty v jiných databázích

Muzeum Ústí n. L. - fotografie:
www.fotografie.muzeumusti.cz

Modernism in Architecture:
modernism-in-architecture.org

[IMG]

současná podoba

Foto: Jan Vaca 06/2008

[IMG]

fotografie současného stavu

Foto: Pavel Plánička 04/2014

[IMG]

dobová fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Domy/img/34.jpg

[IMG]

historická fotografie

Pilař B., Špinka B.; Ústí nad Labem a okolí – více než 3 333 fotografií; XEROCO, spol. s.r.o., Ústí n. L., 2001; CD-R k výstavě; galerie/Domy/38.jpg

[IMG]

noční záběr výlohy z 60. let

Ústí nad Labem mladýma očima, Severočeské krajské nakladatelství, Liberec 1965, s. 44

[IMG]

fotografie z 90. let

Foto: Ludmila Hájková - Foto Studio H

[IMG]

interiér kavárny

Archiv Jana Vaci