RSS Facebook

Článek 

Zvolte si nejlepší a nejhorší ústeckou stavbu od revoluce!

17. 10. 2010 | autor: Martin Krsek

Na pranýř s architektem, který postavil nejošklivější dům v Ústí nad Labem a na piedestal toho, jenž pozdvihl město ladnou stavbou! Náš web vyhlašuje anketu "Ú///A Prix 2010" o nejpoutavější a nejohyzdnější stavbu realizovanou na Ústecku za posledních dvacet let od sametové revoluce.

Rokem 1989 dorazila svoboda a tržní hospodářství, které se všemi svými klady i zápory už výrazně zapsaly do architektonické tváře města.

Od McDonald´s po Forum

Symbolicky novou dobu odstartoval příchod řetězce McDonald´s, jemuž padl za oběť poslední měšťanský dům s podloubím na Mírovém náměstí. Nabyté sebevědomí politické reprezentace města se zase náležitě odrazilo v nestřídmé podobě světoznámé stavby Mariánského mostu. Stavební boom posledních let vyvolal ohnivou diskuzi o estetických kvalitách obchodního centra Forum.

Sebereflexe současníků

„Časovým vymezením ankety nechceme přehlížet architekturu z dob socialismu a starší, ale cílíme na architekturu, za kterou neseme v rámci demokracie zodpovědnost my současní obyvatelé Ústí. Je to určitá sebereflexe,“ poznamenal spoluautor webu ústecký architekt Matěj Páral.
Kdo dostane „Ú///A Prix 2010“ rozhodnete v příštích třech měsících vy čtenáři Ústí-Aussig.net. Do konce listopadu máte čas nominovat své tipy do obou kategorií, tedy navrhnout nejvíce a nejméně povedené stavby. Z výsledků autoři webovek sestaví pro každou kategorii 10 adeptů.

Vánoční překvapení

Konečné pořadí pak opět určíte vy svým hlasováním. Držitele ceny i anticeny se město dozví 28. prosince.
„Chceme, aby se hlasující nebáli navrhnout i málo známé či neznámé realizace. Vznikla u nás třeba řada kultivovaných rodinných domů, které se můžou prostřednictvím naší ankety dostat na světlo,“ vyzývá Páral.
Od hlasování si slibujeme, že ukáže, jak je kvalita architektury mezi obyvateli města důležitou a sledovanou hodnotou veřejného prostoru. Zároveň chceme nabídnout příležitost konfrontovat různé hodnotící pohledy podle toho, zda hlasují odborníci, laici nebo politici.

(Za autory webu - Martin Krsek)