RSS Facebook

Článek 

Aktualizace! Setkání rodáků z Pavilónu A aneb pohřeb porodnice

04. 10. 2013 | autor: Martin Krsek

Se svým rodným domem se mohou přijít naposledy rozloučit rodáci z bývalé ústecké porodnice, jejíž demolice právě vrcholí v areálu Univerzity J. E. Purkyně. Odpůrci bourání svolávají na středu 9. října od 17.00 do kampusu setkání příznivců této architektonické dominanty města, která musela ustoupit plánované novostavbě univerzitního městečka. Bitvu o zachování této výjimečné budovy jsme s univerzitou bohužel prohráli. Jsme tedy rádi, že nám rektorát vyšel vstříc alespoň se s ní důstojně rozloučit. Náš Pavilon A si zaslouží „pohřeb“ se všemi poctami. Na „setkání rodáků“ zazní smuteční řeč, která připomene historii bourané budovy postavené na začátku třicátých let 20. století v tzv. mrakodrapovém stylu. Symbolizovala nejbohatší epizodu v dějinách Ústí nad Labem. Jejím autorem byl městský architekt Franz Josef Arnold. Motivy, které vedly univerzitu k jejímu zbourání, přiblíží zástupci rektorátu. O smuteční píseň se postará ústecký písničkář a autor známé skladby„Ty jsi to Ústí“ Petr Lüftner, který v premiéře představí song „Ústecké fešandy“ právě o bourané porodnici. Dále zahraje irské skladby kapela PunQua. O osudu bývalé ústecké porodnice se diskutovalo deset let od doby, kdy převzala areál zrušené nemocnice univerzita. Architekti a historici poukazovali na architektonické kvality stavby, univerzita však nechtěla historickou budovu zachovat kvůli komplikacím s jejím využitím pro nové účely. Spor vyvrcholil loni návrhem na prohlášení stavby památkou, který podpořili přední čeští historici architektury, ministerstvo kultury jej však zamítlo.

Stanovisko vedení univerzity zaslané 8. 10. 2013 v 17.00:

"S ohledem na neprůhledný vývoj přípravy a nejednotnou prezentaci původně vedení UJEP avizovaného seriózního pietního rozloučení s budovou A dne 9. 10. 2013 v 17:00 h se vedení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem od této akce distancuje a nedává souhlas s jejím konáním v prostoru Kampusu UJEP, neboť se obává ohrožení majetku UJEP i zdraví přítomných osob. Zároveň členové vedení UJEP nepodpoří tuto akci vlastní účastí."

Bezprostřední reakce iniciátorů rozlučky s "Áčkem":

"Snaha o zapojení univerzity měla být právě signálem, že nechystáme žádnou diversní akci, ale kultivovaný demokratický happening. Ovšem rozlučka je dlouhodobě avizovaná, takže setkání případných zájemců už v tuto chvíli nejsme schopni zabránit. Maximálně můžeme při plánovaném zahájení akce vyzvat účastníky k přemístění na jinou plochu. Předpokládáme, že vedení univerzity nehodlá situaci hrotit nějakým násilným bráněním vstupu do kampusu. Uděláme vše, aby ze strany účastníků rozlučky se nikdo naopak vstupu do kampusu násilně nedomáhal. Bylo by proto nejvhodnější si už nyní stanovit prostor, kde se mohou lidé shromáždit a následně přemístit."

Následná reakce vedení univerzity 9. 10. 2013:

"Jak jsme již informovali, FB prezentace akce na ÚSTÍ///AUSSIG Pavilon

A – funus vyvolala ve vedení UJEP důvodné obavy o bezpečí účastníků

akce a ohrožení majetku UJEP, stejně jako o její původně avizovaný

seriózní průběh. Tato prezentace významně negativně ovlivnila původní

pozitivní a vstřícný přístup vedení UJEP k akci. Připomínáme původní

ochotu pana rektora zapojit se do akce a osobně na ní vystoupit, stejně

jako okamžitou aktivní spolupráci kvestora UJEP při nalezení vhodného

bezpečného místa v kampusu a zajištění technické podpory.

UJEP nechce ani nemůže být represivním orgánem, takže vstupu do areálu

Kampusu nebude nikomu bránit. Pozitivně vnímáme Vaši iniciativu

dohodnout postup organizace akce v nových podmínkách. Chápeme, že měnit

organizaci na tak poslední chvíli není jednoduché, proto předpokládáme,

že se účastníci akce shromáždí na původně stanoveném místě jejího

konání, následně pak ale očekáváme, že se účastníci pokojně přemístí

do jiných prostor, jak navrhujete.

Dále Vás chci informovat, že vedení UJEP, v souvislosti se zajištěním

bezpečnosti a ochrany majetku, kontaktovalo Městskou policii v Ústí nad

Labem, která po zhlédnutí prezentace akce na FB ÚSTÍ///AUSSIG shledala

oprávněné důvody k realizaci dohledu nad bezpečným průběhem akce. Jak

nám bylo sděleno, akci bude monitorovat.

Dále Vás, jako svolavatele akce, žádáme o akceptaci a věnování

pozornosti skutečnosti, že je vydán zákaz vstupu do celého prostoru

staveniště. Staveniště, včetně veškerého materiálu, je nyní majetkem

firmy, která objekt A demoluje. Výstražné cedule jasně informují o

nebezpečí a ohrožení zdraví při vstupu do blízkosti demolované objektu.

Předpokládáme, že svolavatel akce, tedy Vy, nese plnou odpovědnost za

její organizaci a průběh."

[IMG]

dobový model