RSS Facebook

Článek 

Barbora Mikolášková: Revitalizace Krásného Března

25. 07. 2011 | autor: FA ČVUT Praha

Barbora Mikolášková (narozena 1985 v Praze) absolvovala Fakultu architektury na pražské ČVUT. Závěrečnou práci věnovala ústecké čtvrti Krásné Březno. Architektka má za sebou dvě zahraniční stáže - v Tokiu a v Hamburku.

Autorka zpracovala scénář možné revitalizace Krásného Března velmi důkladně i s ohledem na sociální skladbu obyvatel. Sama k tomu uvádí: "Tento projekt pracuje s vědomím, že pověst Krásného Března a situaci místních obyvatel lze měnit jen velmi postupně. Proto se ubírá cestou velmi pozvolné proměny místa, čítající několik desetiletí. Také z tohoto důvodu nedefinuje závěrečnou etapu do příliš konkrétní podoby, jedná se spíše o strategický náznak budoucího směřování."

Práce o revitalizaci Krásnébo Března je rozdělena na dvě části:

Portfolio

Celá prácestr_replace("\n", " ", "")