RSS Facebook

Článek 

Dokumenty k návrhu územního plánu

11. 07. 2011 | autor: u-a

Vzhledem k tomu, že z webových stránek magistrátu zmizely dokumenty související s přípravou územního plánu města, rozhodli jsme se je umístit na naše stránky. Další informce najdete i na stránkách ústecké organizace Strany zelených. Některé odkazy (na interaktivní mapy) stále vedou na magistrátní stránky a nemusí tedy už fungovat.

TEXTOVÁ ČÁST NÁVRHU
Textová část Návrhu územního plánu (PDF)
Textová část odůvodnění (PDF)
Vyhodnocení Konceptu územního plánu Ústí nad Labem na udržitelný rozvoj území (PDF)
Návrh opatření obecné povahy o vydání Územního plánu Ústí nad Labem (PDF)

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU
Hlavní výkres
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce dopravní infrastruktury
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury energetika a spoje
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce technické infrastruktury vodní hospodářství
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres koncepce uspořádání krajiny
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres základního členění území
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Schemata
Schema prostorového uspořádání krajiny Schema (PDF)

Schema uspořádání zeleně obytných souborů
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Grafická část odůvodnění
Koordinační výkres
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres přepokládaných záborů půdního fondu
Interaktivní mapa
1. část výkresu (PDF)
2. část výkresu (PDF)

Výkres širších vztahů
Interaktivní mapa
Výkres (PDF)