RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Eduard Bazika

 

1830

1914

O autorovi

Tento stavební inženýr patří k nejvýznamnějším představitelům rodící se generace českých techniků 19. století, řadí se do společnosti takových velikánů jako byl vynálezce Křižík či stavitel Hlávka. Jako dlouholetý přednosta pražského stavebního odboru Společnosti státní dráhy (StEG) a poradce Zemského výboru království českého se podílel na vzniku řady technických staveb spojených především se železnicí, ale šlo například i o vodní stavby. Do této oblasti spadají i jeho aktivity na Ústecku. Zde se mimo jiné zapsal coby průkopník betonového staviteství v českých zemích.

Prostřednictvím častého publikování v časopise Zprávy spolku architektů a inženýrů v království českém významně ovlivnil novou generaci přestavitelů českého stavitelství. Kariéru zakončil jako císařský rada a vrchní inspektor Rakousko–uherských státních drah.

Stavby na jiných místech

Místní dráha Choceň - Litomyšl (1882)

Místní dráha Libochovice - Lovosice (1882)

Místní dráha Jenšovice - Lužec (1884)

Publikační činnost

Bazika, Eduard; Mé paměti (část: Místní dráha Choceň-Litomyšl); kopie v Národním technickém muzeu

Ocenění

1906 Honoris causa ČVUT

Výskyty v jiných databázích

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

ČVUT - honoris causa:
www.cvut.cz

Stavby autora

[IMG]

1890 Sklad Rakousko-uherské státní dráhy