RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Jan Líman

 

1936 Praha

O autorovi

Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT v Praze. V letech 1964-1991 pracoval ve Zdravoprojektu. Nyní spolupracuje s architektonickým a projekčním ateliérem DOMY spol. s.r.o..

Odkazy

Začalo to pradědečkem (2.10.2010):
www.novinyprostor.cz

Architekt vidí krásu i jako funkci, která léčí (23.6.2021):
www.novinykraje.cz

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

ČKA:
www.cka.cz

StavbaWEB:
www.stavbaweb.cz

arch cz:
www.arch.cz

Stavby autora

[IMG]

2006 Operační sály oční kliniky Masarykovy nemocnice