RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Peter Paul Brang

 

1852 Bukurešť (Rumunsko)

1925 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Brang se narodil v rodině stavebního podnikatele ze sedmihradského Brašova a ve své době patřil k vyhledávaným vídeňským architektům. Po absolvování vídeňské Průmyslové školy stavební a strojní navštěvoval v letech 1874–6 Akademii výtvarných umění, kde byl žákem Theophila von Hansena. Následně získal koncesi městského stavitele a začal pracovat ve funkci soudního znalce přes architekturu a pozemní stavitelství na Zemském soudu ve Vídni. Za své návrhy obdržel několikrát první cenu, např. za projekt paláce a kostela pro řecký konzulát v Sofii (1894), dům živnostenského spolku z roku 1895 v rumunském Bistritě a nebo za divadlo v Žatci (1907). Ve své tvorbě, vycházející z pozdního historismu, preferoval neogotiku a neorenesanci a náležel mezi vlivné odpůrce Otto Wagnera, který se ostře vymezil vůči oficiálnímu akademismu a historizující architektuře, což vyvolalo protireakci ze strany konzervativců spjatých s vídeňskou Akademií, k nimž Brang náležel.

Stavby v děčínském okrese

www.decin-tetschen.net

Stavby v libereckém okrese

www.liberec-reichenberg.net

Stavby na jiných místech

Italská ambasáda v bulharské Sofii (1882-1883)

Celjski dom (Deutsches Haus) ve slovinském Celje (1905-1906)

Dianiny lázně s kavárnou a hotelem ve Vídni (1913-1917)

Literatura

Doytchinov Grigor, Gantchev Christo; Österreichische Architekten in Bulgarien 1878-1918; Böhlau Verlag, Wien, 2001

Svobodová, Markéta; Lázně, plovárny a bazény v české architektuře 19. a 20. století in: časopis Stavba; 2/2004; str. 34-41

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
en.wikipedia.org

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

Bibliografie dějin Českých zemí:
portaro.eu

Getty ULAN:
www.getty.edu

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnestavby.cz

facebook:
www.facebook.com

EZYKLO/ENCYCLO:
www.encyclo.co.uk

Evi - dříve True Knowledge:
www.evi.com

Stavby autora

[IMG]

1908 Městské lázně