RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Jiří Kroha

 

1893 Praha

1974 Praha

O autorovi

Architekturu vystudoval na pražské technice. Přátelil se s mnoha spisovateli, teoretiky a umělci - třeba s Karlem Teigem, Františkem Tichým nebo Konstantinem Bieblem. V roce 1926 začal přednášet na Vysokém učení technickém v Brně, kam se nakonec i přestěhoval. Měl velmi blízko k levicovým uměleckým skupinám, rok byl proto za protektorátu internován během 2. sv. války v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald.

Od roku 1948 byl rektorem Vysoké školy technické v Brně. Pracoval na mnoha politicky motivovaných projektech, třeba na úpravě Průmyslového paláce v Praze pro IX. sjezd KSČ v roce 1949.

Mezi světovými válkami byl ovlivněn kubismem, funkcionalismem a mašinismem. Po roce 1948 tvořil v duchu socialistického realismu. Kromě architektury se zajímal i o design a malbu. Navrhoval i scény pro divadelní představení.

Pro Ústí nad Labem projektoval v letech 1951-52 Vysokou školu chemickou, Střední školu ekonomickou s internátem a školský kombinát. Jak ale komplex vypadal a kde měl být umístěn nevíme, realizován tedy se vší pravděpodobností nebyl. Projekt nebyl asi ani publikován v dobovém tisku a tak jedinou šancí dozvědět se víc je pozůstalost architekta Krohy ve sbírkách Muzea města Brna, která není dosud celá zpracována a tedy není dostupná.

Zmínka o práci pro Ústí n. L.

Macharáčková Marcela, Životopis; str. 413 in: Macharáčková Marcela ed., Jiří Kroha v proměnách umění 20. století; Vydavatelství ERA, Brno, 2007

Stavby na jiných místech

Zemská průmyslová škola v Mladé Boleslavi, 1922-26

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

arch pavouk:
arch-pavouk.cz

archINFORM:
eng.archinform.net

Archiweb:
www.archiweb.cz

Bibliografie dějin Českých zemí:
portaro.eu

Getty ULAN:
www.getty.edu

registr VCPD:
registr.cvut.cz

CoJeCo:
www.cojeco.cz

StavbaWEB:
www.stavbaweb.cz

Slavné vily / Slavné stavby:
www.slavnevily.cz

Prostor:
www.prostor-ad.cz

Answers:
www.answers.com

encyklopedie města Brna:
encyklopedie.brna.cz

do.co/mo.mo:
www.docomomo.cz

BAM Brno:
www.bam.brno.cz

Register modernej architektury Slovenska:
www.register-architektury.sk

arch-hist net:
www.arch-hist.net