RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG]

Alois Negrelli

 

1799 Fiera di Primiero (Itálie)

1858 Vídeň (Rakousko)

O autorovi

Kariéru specialisty na železniční tratě začal budovat ve Švýcarsku, kde projektoval vůbec první zdejší železniční dráhu. Poté začal pracovat na území tehdejší rakouské říše, působil i v Itálii. Pracoval také na projektu Korintského a Suezského průplavu. Dle názvů českých řek Vltavy a Labe, podél kterých se vinou jeho železnice, byl vytvořen přídomek jeho šlechtického titulu "von Moldelbe", který získal r. 1850.

Stavby na jiných místech

Nydeggbrücke v Bernu (1840–1844)

Nergrelliho viadukt v Praze (1846-49)

Výskyty v jiných databázích

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Bibliografie dějin Českých zemí:
portaro.eu

registr VCPD:
registr.cvut.cz

CoJeCo:
www.cojeco.cz

öBL:
www.biographien.ac.at

structurae:
de.structurae.de

AEIOU:
www.aeiou.at

HLSchweiz:
www.hls-dhs-dss.ch

Zeno:
www.zeno.org

Stavby autora

[IMG]

1851 Severní státní dráha - drážďanská větev