RSS Facebook

Novinky 

Architektonické ztvárnění Kostelního náměstí

03. 11. 2015 | Dohledali jsme další článek k přestavbě dnes šikmého kostela od architekta Antona Webera, tentokrát z roku 1915. Šlo o úpravu okolí kostela a zřejmě o návrh přestaveb nejbližších budov. Původně litoměřičák Weber byl spolupracovníkem Josefa Mockera a po jeho smrti práce na kostele převzal.

Mladí architekti - Ústí n. L. - Liberec

03. 11. 2015 | Přihodili jsme na web několik prvotin místních autorů /Novák, Kotiš, Kotišová/ z publikace Mladí architekti - Ústí n. L. - Liberec z roku 1987 (-;. Provozní budovu, jde nejspíše o studii k dnešní centrále RWE GasNet. Dále provozní středisko SBD Družba, zatím netušíme, kde mělo stát a asi nejvýraznější stavbu - Motel a loděnici pod Vrkočem.

Výloha od Katony

13. 10. 2015 | Díky správci sbírky fotografií Muzea města Ústí n. L. Mgr. Jiřímu Preclíkovi vám přinášíme dosud neznámý exkluzivní materiál. Byla dohledána fotografie již neexistujícího obchodu v Bílinské ulici, jehož autorem je významný funkcionalista E. Katona (autor vily Pick, Klimsch a Pietschmann na Klíši). Dále byly nalezeny alespoň trosky Kina invalidů od R. Broscheho a další z mála fotografií Domu hedvábí a Baťa od F. Fackenberga a E. Rückera.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj :)

Rubriky 

Ústí nad Labem hledá vedoucí klíčových odborů pro rozvoj města

ilustrace serialu

Magistrát města Ústí nad Labem vypsal výběrové řízení na několik klíčových pozic, týkajících se rozvoje města:
Vedoucí odboru investic a územního plánování
Vedoucí odboru strategického rozvoje města
Obsazení těchto klíčových pozic bude mít zásadní vliv na následný dlouhodobý rozvoj města Ústí nad Labem. Je nanejvýš důležité, aby se těchto pozic ujali lidé s vysokou odborností, komplexním přehledem a svěžím přístupem známým z ostatních, progresivnějších měst.
Lhůta pro přihlášení je do 26.11.2015.
Více informací zde:
Nabídka pracovních míst (Magistrát města Ústí nad Labem)

Studie 

Lenka Pechanová: Nádraží vysokorychlostní železnice Ústí nad Labem

ilustrace studie

FUA TUL Liberec | Studentka architektury na liberecké TUL si pro svou Diplomovou práci vybrala téma umístění nového nádraží v Ústí nad Labem. Práce prověřuje navrženou polohu nádraží a zpracovává studii objektu v nové pozici. Nový objekt nádraží využívá potenciálu prostoru trianglu pod Větruší a pokouší se přinést do něj novou úroveň kvality.