RSS Facebook

Novinky 

III. ŘEHSIGN // 2014

15. 10. 2014 | Projekt nazvaný řeh-sign tvoří série diskuzí a workshopů, jejichž cílem je prozkoumat možnosti přeshraniční spolupráce v oblasti designérské tvorby. Již třetí ročník proběhne v Řehlovicích na přelomu října a listopadu 17. 10. - 16. 11. 2014.

MŠ V zeleni "zjednodušena"

09. 10. 2014 | Künstnerova vila, dnes mateřská škola V zeleni, jedna z posledních prací architekta Paula Brockardta, doznala pod taktovkou magistrátu a projekční firmy na ČOV, vodu a kanalizace jistých změn ve směru současného standardu ... podobné úpravy se nyní začínají realizovat na plavecké hale na Klíši (pro změnu původně báňské projekty).

Soutěž na prostor mezi Labem a Forem

02. 10. 2014 | Pomineme-li soutěž na výstavu o českých Němcích, jde o první veřejnou soutěž o návrh v Ústí od raných devadesátých let. Nezávislí v porotě: Petr Pinkas, Vladimír Balda, Jiří Janďourek. Soutěž vznikla a rozběhla se díky neúnavnému úsilí náhradníka závislé části poroty Jiřího Němečka.

Diskuze 

Herci do fabrik! Náměstí u ČS zpět lidu!

04. 03. 2014 | Jak se bude vyvíjet dolní Střekov po odchodu stávajícího divadelního souboru? Jeden z možných scénářů zde. Poděkování G. Husáka s. Arno Fišerovi a spol. najdete tady.

Rubriky 

Rekonstrukcí utrpěla vila i mateřská školka V Zeleni

ilustrace serialu

Naprosto bez zájmu o genius loci, zato s velkou nabubřelostí, přestavělo současné vedení města na mateřskou školu historickou Künstnerovu vilu na Střekově V Zeleni č. p. 530. Nikdo se nezajímal o příběh tohoto zajímavého domu. Vila ani nestála radním za oslovení architekta. Návrh na úpravy luxusní stavby svěřili inženýrské společnosti PROVOD, která se specializuje na vodovody a kanalizace. Nikdy neměla zkušenost s rekonstrukcí architektonicky cenného objektu, natož s výstavbou mateřské školy.

Studie 

Jitka Žambochová: Demolice pavilonu „A“

ilustrace studie

Studentka III. ročníku Fakulty architektury na pražské ČVUT Jitka Žambochová se rozhodla zpracovat svou seminární práce do předmětu Památková péče I na téma zánik Pavilonu A. Shrnuje v ní historii nemocničního areálu a věnuje se samozřejmě i rozhodnutí vedení ústecké univerzity.