RSS Facebook

Novinky 

Inventura rozvoje města

25. 02. 2015 | V úterý 3. 3. 2015 proběhne návazně na vernisáž výsledků soutěže Forum/Labe (16h) v Císařském sále muzea od 17h debata, která bude hledat dobrou praxi, jak koncipovat strukturu magistrátu a jaké postavení a úkoly má mít hlavní architekt. Osoby a obsazení: Gebrian, Dokoupil, Hudeček, Charvát, Janatka, Jehlík, Melková.

OD Labe, Růžena Žertová - v muzeu

19. 01. 2015 | Muzeum srdečně zve na zítřejší vernisáž výstav: "Labe Máje Priory - České obchodní domy 1965-1975" a "Růžena Žertová - architektka OD Labe". Vernisáž výstav se koná v Muzeu města Ústí nad Labem dne 20. ledna 2015 v 17:00 hodin.

V rámci soutěže Labe/Forum se sešlo 20 návrhů

14. 01. 2015 | Dle článku v Ústeckém deníku a dle "Protokolu o průběhu soutěže" dvě první místa obsadila sdružení architektů Hlavatí architekti - M. Hlavatá, Hlavatý, L. Hlavatá z Prahy a sdružení architektů Prokš Přikryl architekti - Přikryl, Prokš, Kotlář z Prahy, druhá cena nebyla udělena, třetí cenu obdržela kancelář KM(0) - Kudlička, Mendive z Brna, Paříže, Barcelony. Odměna udělena sdružení Vlnas, Duba, Komárková a mimořádná odměna skupině Archemia - Strnad, Kotous, Kouba, Kugl.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj :)

Rubriky 

Rekonstrukcí utrpěla vila i mateřská školka V Zeleni

ilustrace serialu

Naprosto bez zájmu o genius loci, zato s velkou nabubřelostí, přestavělo vedení města v roce 2014 na mateřskou školu historickou Künstnerovu vilu na Střekově V Zeleni č. p. 530. Nikdo se nezajímal o příběh tohoto zajímavého domu. Vila ani nestála radním za oslovení architekta. Návrh na úpravy luxusní stavby svěřili inženýrské společnosti PROVOD, která se specializuje na vodovody a kanalizace. Nikdy neměla zkušenost s rekonstrukcí architektonicky cenného objektu, natož s výstavbou mateřské školy.

Studie 

Jitka Žambochová: Demolice pavilonu „A“

ilustrace studie

Studentka III. ročníku Fakulty architektury na pražské ČVUT Jitka Žambochová se rozhodla zpracovat svou seminární práce do předmětu Památková péče I na téma zánik Pavilonu A. Shrnuje v ní historii nemocničního areálu a věnuje se samozřejmě i rozhodnutí vedení ústecké univerzity.