RSS Facebook

Novinky 

Soutěž na "gymnázium Jateční"

03. 04. 2014 | Přidali jsme na web další dva návrhy ze soutěže na chlapeckou a dívčí obecnou školu, tedy budovu dnešního gymnázia v Jateční ul.. První z pera Oswalda Althammera. Druhou od autora nám již známého stavbou kolonie v Přestanově Artura Payra.

Činoherák nebo casino?

04. 03. 2014 | V noci ze 3. na 4. 3. 2014 slizským způsobem rada a většina zastupitelstva města dokončila hlasováním likvidaci stávajícího divadelního souboru Činoherního studia. Jedna z pracovních hypotéz je, že jde mj. o stávající budovu divadla. Myslíte, že přiložené video je daleko od pravdy?

Opatření k potírání bytové nouze

18. 02. 2014 | Doplnili jsme životopis Ernsta Kroba o odkaz na jeho článek "Opatření k potírání bytové nouze", který mu vyšel ve Wiener Bauindustrie-Zeitung v roce 1919. To byl rovněž rok, kdy byla zahájena výstavba ústeckých obecních bytových domů, na kterých se spolu s F. J. Arnoldem projekčně podílel. Tedy, teorie ruku v ruce s praxí (-; (Přidáváme též bytové domy Na popluží, jejichž publikování v odborném tisku jsme vaší pozornosti předložili již dříve.)

Diskuze 

Herci do fabrik! Náměstí u ČS zpět lidu!

04. 03. 2014 | Jak se bude vyvíjet dolní Střekov po odchodu stávajícího divadelního souboru? Jeden z možných scénářů zde. Poděkování G. Husáka s. Arno Fišerovi a spol. najdete tady.

Rubriky 

Činoherní studio

ilustrace serialu

Autoři webu Ú///A vnímají jako své poslání péči o ústecké kulturní dědictví. Proto nemohou nečinně přihlížet systematickým krokům městské rady, které v noci ze 3. na 4. 3. 2014 vyústily v likvidaci jednoho z nejvýznamnějších kultivačních faktorů v poválečném Ústí nad Labem. Činoherní studio "hraje" už 40 let na poli kultury misijní roli v tomto tolik zkoušeném regionu. Vzhledem k tomu, o jak náročný úkol jde, ji musí "hrát" dál.

Připojujeme se k požadavkům souboru, které naleznete na webu Činoherního studia.
Prohlédněte si kartu budovy divadla - bývalé Kino Alhambra
Několik podstatných informací o kauze na ČRo Plus (28:35-40:17min)

Studie 

Jitka Žambochová: Demolice pavilonu „A“

ilustrace studie

Studentka III. ročníku Fakulty architektury na pražské ČVUT Jitka Žambochová se rozhodla zpracovat svou seminární práce do předmětu Památková péče I na téma zánik Pavilonu A. Shrnuje v ní historii nemocničního areálu a věnuje se samozřejmě i rozhodnutí vedení ústecké univerzity.