RSS Facebook

Novinky 

Oltář kostela sv. Floriána - M. Kuntze

11. 09. 2019 | V návaznosti na první ústeckou procházku v rámci Dne architektury 2019 přidáváme na web dílo na pomezí architektury a sochařství: renesanční oltář (pozoruhodnou síťovou klenbou zaklenutého) krásnobřezenského kostela sv. Floriána, dříve luteránské zámecké kaple Panny Marie. Teprve v r. 2016 bylo objeveno, že oltář není dílem T. Lindnera, nýbrž M. Kuntzeho.

Den architektury 2019

01. 09. 2019 | Den architektury se letos uskuteční na začátku října v rozmezí 1. - 7. 10. 2019 (od úterý do pondělí). V Ústí vás zveme na poměrně rozsáhlý program, k dispozici jsou tři procházky: dvě v sobotu 5. 9. od 10h Krásným Březnem proti proudu času (s L. Hájkovou a M. Páralem) a od 14h Severní Terasa - Zelené sídliště (s T. Pavlíčkem) a konečně v neděli 6. 9. ve 14h Nekonečný příběh městského centra (s J. Harciníkem a T. Petermannem).

EHD 2019 * kostel sv. Anny v Tisé

31. 08. 2019 | V rámci Dnů evropského dědictví (European Heritage Days - EHD), které proběhnou 7. - 15. září 2019, vám přinášíme jedinou známou stavbu děčínského architekta a stavitele J. V Kosche v ústeckém okrese, kostel sv. Anny v Tisé.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj. Živěji se však v současnosti diskutuje spíše na našem profilu na facebooku.

Rubriky 

Den architektury 2019 v Ústí n. L.

ilustrace serialu

Den architektury se letos uskuteční na začátku října v rozmezí 1. - 7. 10. 2019 (od úterý do pondělí). V Ústí vás zveme na poměrně rozsáhlý program, k dispozici jsou tři procházky: dvě v sobotu 5. 9. od 10h Krásným Březnem proti proudu času (s L. Hájkovou a M. Páralem) a od 14h Severní Terasa - Zelené sídliště (s T. Pavlíčkem) a konečně v neděli 6. 9. ve 14h Nekonečný příběh městského centra (s J. Harciníkem a T. Petermannem).

Studie 

Páral, Krsek, Vaca: Mezinárodní soutěž na hotel pro labskou pláž v Dolních Zálezlech

ilustrace studie

S radostí oznamujeme, že ke konferenci pořádané dne 13. 10. 2017 vyšel sborník: Galeta, Jan; Šolc, Martin (eds.); Architektura mezi myšlenkou a skutečností; NPÚ MCMA s podporou FF MU, Brno, 2018, ve kterém k ústeckému okresu najdete kromě našeho souhrnného příspěvku o soutěži na hotel do Zálezel též stať Terezy Novákové o třech multikulturních institucích v Ústí n. L. Sborník můžete zakoupit např. zde.