RSS Facebook

Novinky 

Benešův most v odborném tisku!

10. 12. 2014 | Objevili jsme doklad, že most Edvarda Beneše sklízel na odborném poli pozornost ještě před svým postavením. Jeho autor prof. Josef Melan projekt představil na II. mezinárodní konferenci mostního stavitelství ve Vídni roku 1928. Jeho přednášku publikoval prestižní berlínský odborný časopis Die Bautechnik 5. dubna 1929.

ČKA Přehlídku diplomů vyhrál projekt do Ústí

11. 11. 2014 | Filip Kotlář navrhl do "bloku 004" na roh Mírového náměstí pro Collegium Bohemicum Dokumentační centrum českých Němců. Se svou diplomovou prací z AVU, kterou vedl prof. Emil Přikryl, v Přehlídce diplomových prací všech architektonických škol z ČR, kterou pořádá ČKA, vyhrál první místo (z 99 přihlášených prací).

Bourání s 3+1 architekti na Rádiu Wave

10. 11. 2014 | V rámci "ústeckého týdne" na Českém rozhlase Rádiu Wave pozval Adam Gebrian do studia k rozhovoru Matěje Párala a Pavla Pláničku z kanceláře 3+1 architekti (165. díl pořadu Bourání).

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

08. 12. 2014 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Ústí nad Labem. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude přeřazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj :)

Rubriky 

Rekonstrukcí utrpěla vila i mateřská školka V Zeleni

ilustrace serialu

Naprosto bez zájmu o genius loci, zato s velkou nabubřelostí, přestavělo současné vedení města na mateřskou školu historickou Künstnerovu vilu na Střekově V Zeleni č. p. 530. Nikdo se nezajímal o příběh tohoto zajímavého domu. Vila ani nestála radním za oslovení architekta. Návrh na úpravy luxusní stavby svěřili inženýrské společnosti PROVOD, která se specializuje na vodovody a kanalizace. Nikdy neměla zkušenost s rekonstrukcí architektonicky cenného objektu, natož s výstavbou mateřské školy.

Studie 

Jitka Žambochová: Demolice pavilonu „A“

ilustrace studie

Studentka III. ročníku Fakulty architektury na pražské ČVUT Jitka Žambochová se rozhodla zpracovat svou seminární práce do předmětu Památková péče I na téma zánik Pavilonu A. Shrnuje v ní historii nemocničního areálu a věnuje se samozřejmě i rozhodnutí vedení ústecké univerzity.